ZIELONA INFORMATYKA. Warto policzyć, ile zarobimy, ile stracimy na CO2?

©

Udostępnij:

SAS Institute oferuje pierwszy na świecie kompletny, zaawansowany Proekologiczny System Informatyczny - SAS Sustainability Management. System pozwala na rozbudowane prognozowanie i szeroką analitykę, która umożliwia przewidywanie ekologicznych skutków przedsięwzięć gospodarczych na poziomie firm i na poziomie administracji państwowej. To odpowiedź sektora IT na wymóg coraz większej odpowiedzialności za środowisko naturalne obecnie i w coraz większej perspektywie czasowej.

Już dziś coraz powszechniej w przedsiębiorstwach przemysłowych i na szczeblu samorządów terytorialnych efektywność działania oceniana jest kompleksowo z uwzględnieniem wskaźników socjalnych, ekonomicznych i wpływu na środowisko naturalne. Umiejętność takiego zrównoważenia wielu aspektów działalności określana jest jako koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza umiejętne równoważenie konkurencyjności, innowacyjności, efektywności produkcji, efektywności ekonomicznej, lojalności klientów, pracowników i interesów udziałowców z optymalizacją wykorzystania zasobów i minimalizacją skażeń i zakłóceń środowiska naturalnego. Już z uproszczonego wstępu i zwykłego wyliczenia najistotniejszych czynników jasno widać, że bez odpowiednich narzędzi nie jest to proste zadanie.Aktywne zrównoważone zarządzanie (proactive sustainability management) wymaga zdefiniowania i modelowego powiązania szczególnych kompleksowych wskaźników nazywanych 3P (triple bottom line indicators, people, profit, planet - socjalne, zysk, środowisko). Współczynniki te musiały stać się wymierne (mierzalne), a prócz tego, stworzenie takiego nowatorskiego systemu wymagało sprecyzowania kryteriów i strategii dążenia do zrównoważonego, proekologicznego rozwoju.

Nowy, pokazany po raz pierwszy w kwietniu, Londynie, na konferencji „The Premier Business Leadrship", system SAS Sustainability Management, bazując na środowisku SAS Enterprise Intelligence Platform umożliwia kompleksową analitykę i prognozowanie w następujących obszarach:
* Stwierdzenie jaki jest stan wyjściowy organizacji
- pomiar emisji i zużycia zasobów ilościowo i kosztowo dla firmy lub w ramach cyklu życia produktu
- utrzymanie zgodności z regulacjami prawnymi
* Zdefiniowane stanu docelowego
- Konstruowanie nowych strategii biznesowych z zagwarantowaną zyskownością
- Uzyskanie i utrzymanie konkurencyjności
- Optymalizację w oparciu o analizę prognoz
* Zarządzanie ryzykiem
- Optymalizacja w oparciu o kompleksowe współczynniki 3P
* Optymalizacja efektywności realizacji założonych celów.

 Cały tekst dostępny w numerze 6-7/2008 MM

Udostępnij:

DrukujAdam Majczak
TOP w kategoriiChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również