Kolejny krok na drodze do Przemysłu 4.0

©

Udostępnij:

Droga do Przemysłu 4.0 nie jest prosta, lecz prowadzi meandrami. Widzimy przed sobą cel, ale zanim do niego dotrzemy, musimy pokonać mnóstwo trudności, w tym natury finansowej. Dlatego tym bardziej cieszę się, że tak wiele firm i młodych ludzi chce wspólnie z nami w tej drodze uczestniczyć – mówił Paweł Stefański, prezes firmy Balluff, na zakończenie konferencji „Fabryka Przyszłości. W drodze do Przemysłu 4.0”, która w dniach 21-22 października odbywała się we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Fabryka Przyszłości to wspólny projekt czterech firm: Balluff, Fanuc, Lapp Group i WAGO zajmujących się rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań w duchu filozofii Przemysłu 4.0. Ich celem jest upowszechnienie idei czwartej rewolucji przemysłowej – rewolucji, w której nadrzędną rolę odgrywa automatyzacja, robotyzacja, Internet Rzeczy, komunikacja maszyn oraz idea tzw. smart factory, czyli inteligentnej fabryki będącej kompilacją tych rozwiązań. Ta sama myśl przyświecała ogólnopolskiej konferencji „Fabryka Przyszłości. W drodze do Przemysłu 4.0”, która już po raz drugi odbyła się we Wrocławiu. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 160 przedstawicieli firm przemysłowych, uczelni technicznych oraz mediów, dla których przygotowano dziewięć wykładów tematycznych poświęconych idei Przemysłu 4.0 i wpisujących się w nią rozwiązań.Czwarta rewolucja przemysłowa, która zaczęła się z początkiem tego stulecia, stanowiła przejście od systemów elektronicznych do cyber-fizycznych realizujących ideę integracji urządzeń z procesami fizycznymi – wyjaśniał w prezentacji otwierającej konferencję dr inż. Jarosław Panasiuk z Wojskowej Akademii Technicznej.

Symbolem tych zmian jest tzw. inteligentna fabryka, której przykład w dalszej części spotkania zaprezentowali wspólnie Konrad Dróżka z firmy Transition Technologies S.A., Marek Synowiec i Piotr Kowalski z firmy Wielton S.A. oraz Anna Timofiejczuk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zrealizowany w firmie Wielton projekt miał na celu przekształcenie zakładu produkcyjnego w Wieluniu we w pełni zautomatyzowaną i zrobotyzowaną placówkę działającą na zasadzie wzajemnej komunikacji maszyn w ramach Internetu Rzeczy. O rozwoju tej formy komunikacji opowiadał z kolei Konrad Napieralski z firmy CISCO, która jako pierwsza wprowadziła pojęcie Internetu Wszechrzeczy, czyli sieci łączącej trzy oddzielne do tej pory systemy komunikacyjne: Internet Rzeczy, Osób i Danych.

Ogólna tematyka wykładów otwierających została w kolejnym dniu uzupełniona o konkretne zagadnienia mające przybliżyć uczestnikom problematykę badań i rozwoju jako metody na rozwijanie nowatorskich technologii wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0. Wśród poruszanych tematów znalazła się m.in. kwestia współpracy świata biznesu i nauki oraz finansowania prac badawczo-rozwojowych.

Oprócz uczestnictwa w wykładach goście konferencji zyskali również możliwość stanięcia oko w oko z omawianymi w jej trakcie technologiami. Okazją ku temu były wizyty w siedzibach organizatorów, podczas których prezentowano najnowsze osiągnięcia każdej z firm tworzących Fabrykę Przyszłości. Nie zabrakło wśród nich robotów spawających, systemów RFID usprawniających inwentaryzację stanów magazynowych i przebieg procesów produkcyjnych, a także nowatorskich rozwiązań z zakresu okablowania i złączek, w tym elastycznych, w pełni wymienialnych zespołów prowadnic z kompletem interfejsów i rozbudowaną hydrauliką.

W podsumowaniu tej części spotkania prezesi firm Balluff, Fanuc, Lapp Group i WAGO wspólnie omówili najważniejsze wyzwania stojące przed Przemysłem 4.0: kwestie elastyczności procesów produkcyjnych, analizy ich przebiegu oraz szeroko rozumianej logistyki.Warunkiem elastyczności jest sprawna komunikacja współpracujących ze sobą maszyn i robotów – dowodził Jędrzej Kowalczyk, prezes firmy Fanuc. – Co ważne, musi mieć ona charakter interaktywny, a więc umożliwiać nie tylko zbieranie danych z maszyn, ale także ich efektywne przekazywanie w przeciwnym kierunku.

Wśród innych czynników warunkujących postęp na drodze do Przemysłu 4.0 szczególny nacisk położono na kwestię edukacji przyszłych inżynierów, a także pozyskiwania młodych talentów. Jednym ze sposobów realizacji tej idei był konkurs na zaawansowany projekt rozwiązania technicznego wpisującego się w koncepcję Przemysłu 4.0 adresowany do studentów wyższych uczelni technicznych, którego wyniki ogłoszono w pierwszym dniu konferencji. Wśród nagrodzonych prac znalazł się projekt linii montażowej OEM elementów plastikowych dla przemysłu motoryzacyjnego autorstwa Łukasza Okrojka z Politechniki Warszawskiej (I miejsce), koncepcja inteligentnego odciążania częstotliwościowego Wojciecha Korchuta z Politechniki Wrocławskiej (II miejsce) oraz projekt minilinii montażowej Tomasza Pietrowskiego z Politechniki Wrocławskiej (III miejsce). Sześć wyróżnionych prac można było przez dwa dni oglądać w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego.

Udostępnij:

DrukujAgata Świderska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również