Nowe nabory wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji

© PixaBay

Udostępnij:

Ministerstwo Rozwoju wznawia nabór wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji.

W wyniku doświadczeń zdobytych podczas pierwszego naboru wniosków o akredytacje, zmieniono kryteria, wzór wniosku i regulamin.- Wprowadzone przez nas zmiany mają zapewnić, że akredytacja Ministerstwa Rozwoju będzie przyznawana rzeczywistym Ośrodkom Innowacji, a nie podmiotom, których wyłącznym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki to jedno z podstawowych założeń Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - dodaje.

W zmienionej dokumentacji określono kategorie usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, w ramach których Ośrodki Innowacji będą ubiegać się o akredytację. We wniosku należy przedstawić potencjał rzeczowy i kadrowy do świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Trzeba również opisać doświadczenie we współpracy z innymi Ośrodkami Innowacji oraz podać przykłady realizowanych przedsięwzięć na rzecz promowania innowacyjności. Ułatwieniem dla wnioskodawców będzie wprowadzenie zestawienia dokumentów finansowych poświadczających wykonanie usług o określonej wartości.

Nabór wniosków o akredytację kierowany jest do Ośrodków Innowacji świadczących specjalistyczne:

  • usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
  • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.


Wnioski o akredytację wraz z właściwymi załącznikami można składać: od 3 października 2016 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również