Polski przemysł maszynowy coraz bardziej innowacyjny

Preview
EMAG
6.10.2015
Reklama
Reklama

Producenci coraz chętniej inwestują we własny rozwój.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku na grupie 35 różnej wielkości przedsiębiorstw produkcyjnych, polskie firmy działające w branży przemysłu maszynowego coraz bardziej doceniają znaczenie innowacyjności dla kształtowania swojej pozycji konkurencyjnej na rodzimym rynku. Mimo trudnej sytuacji sektora spowodowanej głównie odpływem zamówień za granicę, polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w budowę zaawansowanego zaplecza naukowo-technicznego pozwalającego im na rozwijanie innowacyjnych towarów i usług. Innowacyjność w ich rozumieniu jest jednak nadal definiowana bardzo wąsko – jako wdrażanie nowatorskich produktów. Mało kto dostrzega natomiast potrzebę podejmowania innowacyjnych działań o charakterze marketingowym, organizacyjnym, finansowym czy handlowym. A to właśnie te aspekty staną się w przyszłości głównymi wyznacznikami konkurencyjności na polskich i zagranicznych rynkach.  

Reklama

Pewna jest tylko zmiana

Innowacyjność, rozumiana jako całość działań ukierunkowanych na wdrożenie znaczących zmian w produktach, usługach i/lub sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest dziś podstawowym warunkiem jego przetrwania i rozwoju. Zaplanowanie i skuteczne wprowadzenie do praktyki funkcjonowania firmy określonych działań nie jest jednak możliwe bez świadomości potrzeby ciągłych przeobrażeń. Nie bez powodu mówi się, że wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest zmiana. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, świadomość tego faktu coraz częściej determinuje także kierunki aktywności polskich przedsiębiorców działających w branży przemysłowej. Wzrost owej świadomości przejawia się m.in. w rozwijaniu własnych jednostek B+R oraz inwestowaniu w szkolenia, seminaria i warsztaty mające na celu kształcenie pracowników w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności. Wśród badanych przedsiębiorstw 34% posiadało własne działy badań i rozwoju, a większość tych, które jeszcze nie dysponowały tego typu jednostką planowała uruchomić ją w niedalekiej przyszłości. Większość funkcjonujących obecnie działów B+R powstała jednak 3-4 lata temu, co dowodzi, że świadomość potrzeby ich posiadania ma stosunkowo krótki rodowód.

Reklama

Pozostała część artykułu znajduje się w "MM Magazynie Targowym EUROTOOL", który będzie dystrybuowany w Krakowie podczas targów EUROTOOL® i BLACH-TECH-EXPO w dniach 13-15 października.

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama